PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

Feel Group, UAB itin vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Feel Group, UAB nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Feel Group, UAB interneto svetainėje, registruojatės Feel Group, UAB savitarnoje ar užsisakote prekes ir (arba) paslaugas Feel Group, UAB elektroninėje parduotuvėje, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Feel Group, UAB atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Feel Group, UAB tinklą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

„Feel Group, UAB“ VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Feel Group, UAB tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • teikiant elektroninių ryšių paslaugas siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą;
 • teikiant elektroninės prekybos paslaugas;
 • vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
 • vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;
 • gerinant paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais;
 • užtikrinant klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas);
 • kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant „Feel Group, UAB“ darbuotojų duomenis. 

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

Feel Group, UAB renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir Feel Group, UAB paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
 • vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja Feel Group, UAB vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Feel Group, UAB atsiėmimo punkte.
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Feel Group, UAB gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Feel Group, UAB sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. Feel Group, UAB teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Feel Group, UAB siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Feel Group, UAB gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualizuoti pasiūlymai, paremti kliento individualia analize ar kitais atvejais). Feel Group, UAB gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

Feel Group, UAB saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Feel Group, UAB teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektroninių ryšių paslaugas, Feel Group, UAB tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Tvarkant asmens duomenis Feel Group, UAB gali priskirti Jus tam tikrai klientų kategorijai, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su pasiūlymu, kad Feel Group, UAB galėtų pateikti individualius pasiūlymus, pritaikytų turinį pagal vartotojo interesus, informuotų apie prekes ir paslaugas.

Feel Group, UAB imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kam Feel Group, UAB teikia ar gali teikti asmens duomenis?

 • Feel Group, UAB tokius duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Feel Group, UAB tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas);
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

Feel Group, UAB SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

 • administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Feel Group, UAB serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;
 • naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau;
 • registruojantis Feel Group, UAB savitarnoje renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. 
 • įsigyjant prekių ar paslaugų Feel Group, UAB elektroninėje parduotuvėje renkame duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, įrenginys ir jo užsakymo detalės, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai. Duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie kliento paskyros momento.

Surinktus duomenis apie Feel Group, UAB svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad į ją negalėtų patekti neatsakingi asmenys. Be to, Feel Group, UAB portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

NAUJIENLAIŠKIAI

Feel Group, UAB svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmiesiems sužinoti apie specialius Feel Group, UAB pasiūlymus ir naujienas . Įvedus elektroninio pašto adresą ir užsakius naujienlaiškį, Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsime nuorodą patvirtinimui.

Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą Feel Group, UAB naudos remdamasi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.

Išsiuntus naujienlaiškį, Feel Group, UAB gali rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte.

Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti Feel Group, UAB pasiūlymus. Atsisakyti Feel Group, UAB naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais. 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Feel Group, UAB teikiamas paslaugas.

Feel Group, UAB svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

Techniniai slapukai: savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti jūsų užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.

Funkciniai slapukai: taip pat naudojame funkcinius slapukus prisiminti jūsų pageidavimus ir padėti naudoti mūsų svetainę ir programėles veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas prekes. Šiuos slapukus galime naudoti ir jūsų registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius mūsų svetainėje jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina jūsų naudojimosi Feel Group, UAB svetaine patirtį.

Analitiniai slapukai: šiuos slapukus naudojame įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja Feel Group, UAB svetainę. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

Komerciniai slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad Feel Group, UAB svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje. 

Prieigą prie statistinių duomenų apie Feel Group, UAB svetainės lankytojus turi Feel Group, UAB darbuotojai, dirbantys Feel Group, UAB rinkodaros ir IT padaliniuose, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Feel Group, UAB partneriai, kurie teikia Feel Group, UAB interneto svetainės turinio valdymo įrankius. 

„Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Ką galite pasirinkti?

Apsilankę Feel Group, UAB interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant Feel Group, UAB svetainę) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine Feel Group, UAB svetaine.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

 

Techniniai slapukai (3)

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

CookieConsent

Feel.lt

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

1 metai

HTTP Slapukas

user_token

Feel.lt

Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

6 mėnesiai

HTTP Slapukas

www_Feel_lt

Feel.lt

Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Sesija

HTTP Slapukas

Funkciniai slapukai (5)

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__cfduid

zopim.com

Slapukas naudojamas Zopim.com bendravimo platformai.

1 metai

HTTP Slapukas

__zlcmid

Feel.lt

Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje

1 metai

HTTP Slapukas

AWSALB

zopim.com

Slapukas naudojamas Zopim.com bendravimo platformai.

6 dienos

HTTP Slapukas

CookiePolicyShown

Feel.lt

Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

999 dienos

HTTP Slapukas

zte#

Feel.lt

Slapukas naudojamas Zopim.com bendravimo platformai.

Sesija

HTTP Slapukas

Analitiniai slapukai (4)

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

_ga

Feel.lt

Registruoja unikalų vartotojo Id pagal kurį indentifikuojama vartotojo elgsena svetainėje.

2 metai

HTTP Slapukas

_gat

Feel.lt

Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Sesija

HTTP Slapukas

_gid

Feel.lt

Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Sesija

HTTP Slapukas

NID

google.com

Google Analytics slapukas skirtas siųsti informaciją apie vartotojo

6 mėnesiai

HTTP Slapukas

Komerciniai slapukai (12)

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

55f7f3f44d30277b1dbab9bc-aID

soundestlink.com

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

1 metai

HTTP Slapukas

55f7f3f44d30277b1dbab9bc-sID

soundestlink.com

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Sesija

HTTP Slapukas

ads/ga-audiences

google.com

Doubleclick partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Sesija

Pixel Tracker

fr

facebook.com

Facebook slapukas skirtas sekti pardavimų

3 mėnesiai

HTTP Slapukas

impression.php/#

facebook.com

Facebook slapukas skirtas sekti pardavimų

Sesija

Pixel Tracker

omnisendAnonymousID

Feel.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

1 metai

HTTP Slapukas

omnisendCartProducts

Feel.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Sesija

HTTP Slapukas

omnisendSesijaID

Feel.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Sesija

HTTP Slapukas

REST/webTracking/v1/event

wt.soundestlink.com

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Sesija

Pixel Tracker

soundestID

Feel.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Sesija

HTTP Slapukas

soundest-views

Feel.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Sesija

HTTP Slapukas

tr

facebook.com

Facebook slapukas skirtas sekti pardavimų

Sesija

Pixel Tracker

 

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Feel Group, UAB nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Feel Group, UAB interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Feel Group, UAB darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir Feel Group, UAB svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Feel Group, UAB su prašymu suteikti informaciją apie Feel Group, UAB tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Feel Group, UAB juos tvarko;
 • kreiptis į Feel Group, UAB su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Feel Group, UAB su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Feel Group, UAB arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Feel Group, UAB, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Feel Group, UAB tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Feel Group, UAB dėl  duomenų apsaugos elektroniniu paštu info@feel.lt . Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Feel Group, UAB bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Feel Group, UAB atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.feel.lt