TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

 1. Feel.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą ir įsigyjant prekes Feel Group, UAB įmonės kodas 304050014, PVM mokėtojo kodas LT100009474913, registracijos adresas Baltupio g. 14, LT-08303, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registre, (toliau – Feel Group, UAB arba Pardavėjas) Parduotuvėje.
 2. Feel Group, UAB turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Feel Group, UAB Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo sutikimą su Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Feel Group, UAB, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 4. Feel Group, UAB atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos nepageidaujamos pasekmės kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

 1. Klientui pageidaujant gauti Feel Group, UAB informacinius pranešimus, klientui sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
 2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai Feel.lt svetainėje skirti:
  • Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą
  • Užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą
  • Priminti apie patikusias prekes
  • Rinkti puslapio lankymo statistiką

  Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.

  Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.

 3. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau - Sutartis arba Pirkimo-pardavimo sutartis) sudarymui ir prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; gimimo data (kai prašoma), gyvenamosios vietos adresas (kai prašoma), adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti užsakymo formoje prašomi nurodyti būtini duomenys. Feel Group, UAB patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami Sutarties vykdymo ir prekių pristatymo tikslais. Feel Group, UAB įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Feel Group, UAB partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 4. Klientas, užsiregistruodamas Feel Group, UAB Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Užsiregistruodamas Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Feel Group, UAB Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Feel Group, UAB atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės ir/ar galimų Kliento nuostolių. Visi veiksmai, atlikti naudojant Kliento prisijungimo duomenis, laikomi atliktais Kliento ir Klientas prisiima visą atsakomybę dėl veiksmų, atliktų naudojant jo prisijungimo duomenis.
 5. Klientas visiškai atsako už jo registracijos formoje ir/ar užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą.
 6. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Feel Group, UAB Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
 7. Feel Group, UAB patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs Feel Group, UAB Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus Pirkimo-pardavimo sutarčiai tarp Feel Group, UAB ir Kliento sudaryti ir Kliento  pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, gimimo datągyvenamosios vietos adresą (kai prašoma), adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi sudarant Sutartį ir pristatant užsakytas prekes. Feel Group, UAB patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pirkimo-pardavimo vykdymo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Feel Group, UAB Parduotuvėje būdų (plačiau – V Taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo laikas iš galimų Feel Group, UAB pristatymo laiko variantų, nurodomų valandų intervalu. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu prekių pristatymo adresu.
 4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Feel Group, UAB. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis suveda visus Sutarčiai sudaryti privalomus duomenis ir pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Feel Group, UAB Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą paspaudžiant "PATVIRTINTI UŽSAKYMĄ", jis nusiunčiamas Feel Group, UAB. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Feel Group, UAB. Kartu nuo to momento laikoma, jog tarp Kliento ir Feel Group, UAB yra sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis. Tačiau Feel Group, UAB prievolė vykdyti Sutartį kyla tik nuo to momento, kai Feel Group, UAB gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už pasirinktas prekes; kai atsiskaitoma banko pavedimu, Feel Group, UAB prievolė vykdyti Sutartį kyla tik kai gaunamas Kliento mokėjimas; kai atsiskaitoma grynaisiais pristačius prekes arba kortele paštomate arba kai Klientas nustatyta tvarka pasirenka teisę atsiskaityti už prekes per 15 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo – Feel Group, UAB prievolė vykdyti Sutartį kyla nuo to momento, kai klientas patvirtina savo užsakymą Feel Group, UAB Parduotuvėje.
 6. Klientui pateikus užsakymą, Feel Group, UAB sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7. Feel Group, UAB gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą ir atsiskaitė už užsakytas prekes, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas Feel Group, UAB prievolės vykdyti su Klientu sudarytą Sutartį pradžios momentu, išskyrus atvejus, kai atsiskaitoma grynaisiais pristačius prekes arba kortele paštomate arba kai Klientas nustatyta tvarka pasirenka teisę atsiskaityti už prekes per 15 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Feel Group, UAB duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline lietuvių kalba, jai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Lietuvos teismų jurisdikcija.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 2. Feel Group, UAB nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM. Į nurodomą prekės kainą neįskaičiuotas prekės pristatymo mokestis, kurį moka Klientas ir kuris nurodomas suformavus užsakymą.
 5. Feel Group, UAB parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu Feel Group, UAB, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Feel Group, UAB ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Feel Group, UAB per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6. Feel Group, UAB įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1.   Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Feel Group, UAB įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2.   Feel Group, UAB įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3.   Feel Group, UAB įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Feel Group, UAB neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Feel Group, UAB.

6.4.   Feel Group, UAB visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.5.   Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Feel Group, UAB įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.6.   Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes ir sumoka nurodytą prekių pristatymo kainą vienu iš Feel Group, UAB parduotuvėje nurodytų būdu: banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete, atsiskaitydamas kreditine kortele arba mokėdamas grynais.
 2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes ir prekių pristatymą atsiskaityti nedelsiant (šiuo atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik nuo apmokėjimo gavimo momento), jeigu Klientas pasirenka mokėti už prekes jas pristačius, jis įsipareigoja atsiskaityti atsiimdamas prekes.
 3. Feel Group, UAB nustatytomis sąlygomis Klientas turi teisę pasirinkti apmokėti už savo užsakytas prekes per 15 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Šiuo atveju Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete arba kreditine kortele nedelsiant sumokėti 1,00 Eur dydžio avansą (prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik nuo avanso gavimo momento), o likusią užsakytų prekių kainą ir pristatymo išlaidas Klientas įsipareigoja apmokėti per 15 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos.

VI. Prekių grąžinimas

 1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
 2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo užsakymo gavimo momento. Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
 3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

  a)   nebuvo naudojamos;

  b)   nebuvo sugadintos;

  c)   išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

  d)   neprarado prekinės išvaizdos.

 4. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.
 5. Klientas grąžindamas prekes į fizinius Feel Group, UAB punktus (jei šalyje yra Feel Group, UAB fizinis punktas), visai atvejais privalo pateikti Feel Group, UAB prekių įsigijimo dokumentus.
 6. Šiuo metu, daiktų keitimą ir grąžinimą reglamentuoja Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697. Šių taisyklių 17 punkte yra pateiktas prekių sąrašas, kurios gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus, pavyzdžiui:

  a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;

  b) kūdikių drabužėliai;

  c) siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;

  d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai;

  e) spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;

  f)  pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;

  g) žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis ir kitos prekės nurodytos Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte.

 7. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius nustatytą formą Feel Group, UAB internetiniame puslapyje, kurioje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis, ir išsiunčiant daiktus Pardavėjui Feel Group, UAB arba perduodant juos į fizinį Feel Group, UAB punktą. Iki grąžinamos ar keičiamos prekės pristatymo Pardavėjui, prekės žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Klientui.
 8. Tais atvejais, kai prekės keičiamos, o keitimo metu susidaro kainų skirtumas, kuomet nauja prekė yra brangesnė už grąžinamą prekę, Klientas privalo sumokėti Feel Group, UAB tokį kainų skirtumą. Tai atvejais, kai prekės keičiamos, o  tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, kai nauja prekė yra pigesnė už grąžinamą prekę, Feel Group, UAB grąžina Klientui tokį kainų skirtumą. Tais atvejais, kai galioja nemokamo keitimo akcijos sąlyga, Feel Group, UAB įsipareigoja nemokamai Kliento pasirinktu pirminiu pristatymo būdu išsiųsti pakeistą prekę, tačiau Kliento keičiamos prekės grąžinimo išlaidų (kelionės iki fizinės parduotuvės, parsiuntimo kurjeriu/paštomatu) nekompensuoja, išskyrus defektuotos prekės atvejus.
 9. Tais atvejais, kai Feel Group, UAB neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma.
 10. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo gavimo į Feel Group, UAB fizinį punktą.
 11. Tuo atveju, kai pirkėjo įsigyta prekė turi kokybės trūkumų, pirkėjo reikalavimai dėl kokybės trūkumų pardavėjui gali būti pareiškiami per 2 metų garantinį terminą, t. y, pirkėjas per 2 metų garantinį terminą savo pasirinkimu turi teisę iš pardavėjo reikalauti:

  1) nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

  2) nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

  3) sumažinti prekės kainą arba

  4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą (Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalis).

 12. Garantija gamyklinio defekto atveju - 2 metai.

VII. Prekių pristatymas

 1. Feel Group, UAB įsipareigoja siekti prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 4 – 8 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Feel Group, UAB sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Feel Group, UAB įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinkti prekių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims prekes.
 3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekes priimtų asmuo, kuris buvo Kliento nurodytas užsakant prekes. Tuo atveju, kai jis pats arba jo užsakyme nurodytas asmuo prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Feel Group, UAB pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 4. Prekės, užsakytos Feel Group, UAB internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos (informacijos ieškoti Parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“). Prekės pristatomos užsakyme nurodytu laiku. Pristatymo laiką Klientas pasirenka pateikdamas užsakymą. Pristatymo laikas nurodomas ir Klientui siunčiamame užsakymo patvirtinime. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti el. paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
 5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių įgaliotai kurjerių tarnybai neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjerių tarnyba papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Feel Group, UAB, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Feel Group, UAB visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 6. Klientas privalo nedelsiant informuoti Feel Group, UAB elektroniniu paštu:

  a) jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, siunta nėra pristatoma arba kurjeriai vėluoja daugiau nei 15 minučių po laiko intervalo pabaigos;

  b) jeigu kreipiantis į kurjerius nurodytu elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas;

  c) jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;

  d) visais atvejais nedelsiant informuoti Feel Group, UAB, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

 7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Feel Group, UAB atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
 8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Feel Group, UAB.

VIII. Komentarų talpinimas

 1. Visas komentarų talpinimo Svečių knygoje ir Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Feel Group, UAB. Bet koks komentaro talpinimas Feel Group, UAB elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis Feel Group, UAB nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
 2. Feel Group, UAB visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu Feel Group, UAB pasilieka teisę šalinti bet kokius Svečių knygoje ir Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
 3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Feel Group, UAB elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

IX. Kitos nuostatos

 1. Visi pranešimai Feel Group, UAB turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
 2. Sutartis tarp Kliento ir Feel Group, UAB sudaroma ir vykdoma valstybine lietuvių kalba, jai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Lietuvos teismų jurisdikcija.

X. Ginčų sprendimas ir EGS platforma

 1. Klientas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į Feel Group, UAB informaciją siųsdamas elektroniniu paštu info@feel.lt
 2. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu Feel Group, UAB atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas tarnyba@vvtat.lt, telefonas 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ .
 3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/

Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.